Zagraniczna emerytura z ZUS | DobryKantor.pl

Starszy mężczyzna czytający gazetę

Ponad 2 mld złotych mogą być warte w przyszłości tak zwane „zagraniczne emerytury”. Mówimy tu o świadczeniach, które ZUS wysyła na zagraniczne konta i tych, które wypłaca w Polsce za pracę poza granicami naszego kraju.

Każdego miesiąca wysyłanych jest ponad 60 tysięcy przelewów zagranicznych. Do Niemiec wędruje blisko 20 tysięcy wypłat, 4,6 tysiąca do Francji. Mamy nawet beneficjentów z Liechtensteinu, Malty i Cypru. Prawie trzecia część wspomnianych wyżej świadczeń wędruje poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przodują oczywiście Stany Zjednoczone, ale na liście znajdziemy również takie kraje jak Australia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Serbia, Kanada, Korea Południowa, Macedonia, Mołdawia czy Ukraina.

Do tego dochodzi niemal 123 tysiące świadczeń wypłacanych w Polsce osobom, które nabyły uprawnienia, płacąc składki za granicą. W tej grupie są też środki dla obcokrajowców, którzy mieszkają w Polsce i również w Polsce mają prawa do emerytury. Nie jest to jednak znaczna grupa.

Kto może starać się o zagraniczną emeryturę?

Wielu Polaków, pracujących w ciągu swojego życia w Polsce i za granicą, może złożyć wniosek o wypłatę zagranicznej emerytury i pobierać oba świadczenia jednocześnie. Nie trzeba rezygnować z żadnego z nich. Świadczenia są oczywiście należne, jeśli spełniliśmy warunki dotyczące wieku emerytalnego w każdym z krajów, w których pracowaliśmy.

Od momentu uzyskania członkostwa Polski w Unii Europejskiej ZUS zanotował, aż 8-krotny wzrost liczby wniosków o wypłatę świadczeń emerytalnych lub rentowych, złożonych przez osoby, które pracowały i w Polsce i za granicą.

Wypłata zagranicznej emerytury jest możliwa dzięki przepisom unijnym i umowom międzynarodowym o zabezpieczeniu społecznym, a te są dla beneficjentów wyjątkowo korzystne.

Jeśli w trakcie naszej kariery pracowaliśmy np. w Polsce, Niemczech i Holandii będziemy mogli uzyskać trzy emerytury. Oczywiście istotne będzie osiągnięcie wieku emerytalnego (odpowiedniego dla każdego z tych krajów) i stażu, który jest niezbędny do uzyskania świadczenia. Staż liczony jest łącznie, tak więc zdecydowanie łatwiej jest go osiągnąć.

Prawo zakłada również zasadę „eksportu świadczeń”. Oznacza to, że świadczenia emerytalne mogą być wypłacane na rachunek w państwie zamieszkania, nawet jeśli pochodzą z instytucji znajdującej się w innym kraju. Inaczej mówiąc, ZUS wypłaci nam niemiecką emeryturę na konto w polskim banku i w drugą stronę bez problemu prześle należne nam świadczenie za opłacanie składek w Polsce do Niemiec, jeśli tam aktualnie mieszkamy.

Gra o wysoką stawkę

Dziś suma wypłacanych zagranicznych emerytur to blisko 3 mld złotych. Ta kwota będzie rosnąć, bo Polacy przebywają za granicą coraz dłużej. Dopiero w przyszłości czeka nas fala wniosków od osób, które wyjechały w ciągu minionych 15 lat. Po osiągnięciu przez nich wymaganego wieku emerytalnego będą mieli pełne prawo do złożenia wniosku o wypłatę świadczeń i pobierania emerytur ze wszystkich krajów, w których pracowali. Szacunki mówią nawet o 2 mln Polaków, którzy będą mogli na starość uzyskać większe świadczenia.


koniec wpisu

Powrót do listy artykułów