Aktualności

Gdzie na wakacje we wrześniu i październiku?

2023-10-13 11:14:21

Wakacje we wrześniu i październiku to doskonały czas na podróżowanie, szczególnie jeśli szukasz miejsc o ciepłej pogodzie i niewielkiej ilości turystów. Poniżej znajdziesz pięć krajów, które mogą spełnić te wymagania.
 

1. Malta:
Malta to małe, ale urokliwe państwo leżące na Morzu Śródziemnym. We wrześniu i październiku temperatura na Malcie wynosi około 25-30 stopni Celsjusza, a słońce jest obecne przez większość dnia. Możesz odwiedzić stolicę Vallettę, zabytkowe Megalitic Temples oraz eksplorować malownicze plaże i zatoczki. Walutą na Malcie jest euro.
2. Bułgaria:
Bułgaria to kolejna popularna destynacja wakacyjna z ciepłą pogodą we wrześniu i październiku. Łagodny klimat nad Morzem Czarnym przyciąga turystów, ale po sezonie wakacyjnym ilość odwiedzających znacząco się zmniejsza. Możesz cieszyć się plażami, zwiedzić Stare Miasto w Nessebar lub udać się do malowniczych gór Rila. Bułgaria korzysta z waluty lewa bułgarska.
3. Riwiera Albańska:
Albania, a dokładniej Riwiera Albańska, oferuje wspaniałe plaże i niezatłoczone miejsca nawet we wrześniu i październiku. Klimat jest tam łagodny, z temperaturami wynoszącymi około 25-28 stopni Celsjusza. Możesz zwiedzić Sarandę, Butrint - starożytną ruiny i eksplorować urocze miejscowości nadmorskie. Walutą w Albanii jest lek.
4. Portugalia:
We wrześniu i październiku Portugalia nadal cieszy się ciepłą pogodą, zwłaszcza regiony Algarve i Lizbona. Temperatura utrzymuje się na poziomie 20-25 stopni Celsjusza, a ilość turystów jest mniejsza. Możesz spacerować w wąskich uliczkach Lizbony, odwiedzić piękne plaże w Algarve i podziwiać zabytki w Porto. Portugalczycy korzystają z waluty euro.
5. Grecja:
Grecja to idealna destynacja na wakacje we wrześniu i październiku. Odkryj wyspy takie jak Kreta, Rodos czy Zakynthos, gdzie temperatury wynoszą od 22 do 27 stopni Celsjusza. Grecja oferuje piękne plaże, malownicze miasteczka i bogatą historię. Walutą w Grecji jest euro.
Podsumowując, wybierając się na wakacje we wrześniu i październiku, warto rozważyć takie destynacje jak Malta, Bułgaria, Riwiera Albańska, Portugalia i Grecja. Każde z tych miejsc oferuje ciepłą pogodę oraz mniejszą ilość turystów. Wybierając się do tych krajów, warto zabrać ze sobą odpowiednią ilość gotówki w lokalnej walucie, czyli euro na Malcie, w Portugalii i Grecji, lewa bułgarska w Bułgarii oraz leki w Albanii. Przygotuj się na niezapomniane wakacje i ciesz się pięknem tych miejsc!


Historia rynku wymiany walutowej: od złotego standardu do współczesności

2023-10-02 13:10:00

 

Złoty standard: początki wymiany walutowej

Historia międzynarodowego systemu walutowego rozpoczyna się od przyjęcia złotego standardu w XIX wieku. W tym systemie wartość waluty była bezpośrednio powiązana ze złotem. Państwa utrzymywały stałe kursy walutowe, które były wyrażone w określonej ilości złota. Złoty standard funkcjonował w różnych formach do początków XX wieku, zapewniając stabilność walut i zachęcając do międzynarodowego handlu.

 

Międzywojnie: upadek i próby reaktywacji złotego standardu

Po I wojnie światowej wiele krajów zrezygnowało z powiązania swoich walut ze złotem, co doprowadziło do niestabilności na rynkach walutowych. W latach 20. XX wieku niektóre państwa, w tym Wielka Brytania, próbowały powrócić do złotego standardu, ale próby te nie przyniosły oczekiwanych efektów. Wielki kryzys w latach 30. przyczynił się do ostatecznego upadku systemu opartego na złocie.

 

Bretton Woods: narodziny nowego systemu

W 1944 roku w miejscowości Bretton Woods w USA odbyła się konferencja, której celem było stworzenie nowego systemu walutowego. Uczestniczące państwa postanowiły powiązać swoje waluty z dolarem amerykańskim, który z kolei był wymienialny na złoto w stałym kursie. System Bretton Woods zapewnił względną stabilność walut przez niemal trzy dekady.

 

Era pływających kursów walutowych

W latach 70. XX wieku napięcia w systemie Bretton Woods doprowadziły do rezygnacji z wymienialności dolara na złoto, co oznaczało koniec systemu stałych kursów walutowych. Od tego momentu państwa przeszły na system pływających kursów, w którym wartość waluty kształtuje się na rynku, w zależności od popytu i podaży.

 

Rynek Forex i jego rozwój

Po upadku systemu Bretton Woods zyskał na znaczeniu międzynarodowy rynek wymiany walutowej – Forex. Początkowo uczestnikami były głównie instytucje finansowe, takie jak banki czy fundusze inwestycyjne. Jednak z biegiem czasu, dzięki postępowi technologicznemu i dostępowi do informacji, rynek Forex stał się dostępny dla szerokiego kręgu inwestorów.

Współczesny rynek Forex jest największym rynkiem finansowym na świecie, charakteryzującym się ogromną płynnością i działającym 24 godziny na dobę. Dzięki technologii, handel walutami odbywa się elektronicznie, co umożliwia inwestorom z całego świata uczestniczenie w transakcjach.

 

Zmieniający się krajobraz rynku walutowego

Chociaż rynek Forex jest stosunkowo młody w porównaniu z wielowiekową historią wymiany walutowej, przeszedł już wiele zmian. Dzisiejsi inwestorzy mają do dyspozycji zaawansowane narzędzia analityczne, które pomagają w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Jednocześnie regulacje wprowadzane przez władze różnych krajów wpływają na funkcjonowanie rynku, wprowadzając pewne ograniczenia, ale również zapewniając bezpieczeństwo uczestnikom rynku.

 

Refleksja nad przyszłością

Historia rynku wymiany walutowej pokazuje, jak bardzo zmienia się krajobraz finansowy pod wpływem różnych czynników, takich jak polityka, technologia czy kryzysy ekonomiczne. Chociaż przyszłość jest trudna do przewidzenia, jedno jest pewne: rynek walutowy będzie nadal odgrywał kluczową rolę w globalnej ekonomii, a inwestorzy będą musieli dostosowywać się do jego dynamicznych zmian.


Ryzyko walutowe w prowadzeniu biznesu międzynarodowego

2023-09-18 11:35:21

Prowadzenie biznesu międzynarodowego wiąże się z wieloma korzyściami, ale również niesie ze sobą pewne wyzwania i ryzyka. Jednym z głównych czynników, którym przedsiębiorcy muszą się zmierzyć, jest ryzyko walutowe. Fluktuacje kursów walutowych mogą znacząco wpływać na wyniki finansowe i stabilność operacyjną przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji, kantor internetowy może stanowić ważne narzędzie zarządzania ryzykiem walutowym, umożliwiając wygodną wymianę walut online.

 

Ryzyko walutowe wynika z niepewności związanej z przyszłymi zmianami kursów walutowych. Jeśli przedsiębiorstwo prowadzi działalność na rynkach zagranicznych, konieczne jest dokonywanie transakcji w różnych walutach. Fluktuacje kursów mogą wpływać na wartość transakcji, wprowadzając zmienność i niepewność w bilans firmy. Na przykład, spadek wartości lokalnej waluty w stosunku do waluty, w której przedsiębiorstwo rozlicza się z kontrahentami, może skutkować niższymi dochodami w walucie lokalnej.

 

Wprowadzanie skutecznego zarządzania ryzykiem walutowym jest kluczowe dla przedsiębiorstw działających na arenie międzynarodowej. Jednym z narzędzi, które mogą być wykorzystane do minimalizacji ryzyka walutowego, jest hedging walutowy. Polega to na zabezpieczaniu przyszłych transakcji walutowych, takich jak zakup towarów czy usług, poprzez zawarcie kontraktu terminowego lub opcji walutowej. Daje to przedsiębiorstwu pewność co do przyszłych kosztów i przychodów, niezależnie od fluktuacji kursów walutowych. Wymiana walut online w kantorach internetowych może być korzystnym narzędziem w realizacji strategii hedgingowych, umożliwiając elastyczną wymianę walut zgodnie z bieżącymi potrzebami.

 

Kolejnym sposobem zarządzania ryzykiem walutowym jest dywersyfikacja. Oznacza to rozproszenie działalności przedsiębiorstwa na różne rynki i waluty. Dzięki temu, jeśli wystąpią zmiany kursów walutowych w jednym kraju, przedsiębiorstwo ma szansę na minimalizację wpływu tych zmian na całość działalności. Wymiana walut online w kantorach internetowych umożliwia łatwe i szybkie dostosowanie się do wymagań dywersyfikacji, umożliwiając elastyczną wymianę walut i zarządzanie wieloma walutami w jednym miejscu.

 

Ważnym elementem zarządzania ryzykiem walutowym jest także analiza rynku i monitorowanie czynników, które wpływają na kursy walutowe. Kantory internetowe oferują dostęp do aktualnych kursów wymiany, analiz technicznych i innych narzędzi, które mogą pomóc przedsiębiorstwom w podejmowaniu informowanych decyzji dotyczących wymiany walut. Dzięki temu, przedsiębiorcy mogą świadomie reagować na zmiany rynkowe i minimalizować ryzyko walutowe.


Ograniczenia transferu walut i ich wpływ na gospodarkę

2023-09-06 08:55:30

Ograniczenia transferu walut to środki wprowadzane przez rządy i instytucje finansowe, które mają na celu kontrolowanie przepływu kapitału między krajami. Takie ograniczenia mogą być stosowane w różnych kontekstach i dla różnych celów, takich jak ochrona stabilności gospodarki, kontrola inflacji, ochrona rezerw walutowych czy zapobieganie praniu pieniędzy. Jednak, choć ograniczenia transferu walut mogą czasami być uzasadnione, mają one również swoje konsekwencje dla gospodarki. W tym kontekście, kantory internetowe odgrywają istotną rolę, umożliwiając jednostkom gospodarczym wymianę walut w sposób elastyczny i bezpieczny, pomijając niektóre z tych ograniczeń.

 

Ograniczenia transferu walut mogą przybierać różne formy. Mogą obejmować limity wypłat, zakazy transferów walutowych do określonych krajów, wymóg zgody lub zgłoszenia w celu dokonania transferu, a nawet pełne zamknięcie rynku walutowego dla osób prywatnych. Celem takich ograniczeń jest zwykle utrzymanie stabilności finansowej, ochrona rezerw walutowych lub ochrona przed nadmiernymi fluktuacjami kursów walut.

 

Jednak ograniczenia transferu walut mają swoje ograniczenia i negatywne skutki dla gospodarki. Przede wszystkim, utrudniają one swobodny przepływ kapitału, co może wpływać na działalność przedsiębiorstw i inwestycje. Ograniczenia te mogą ograniczać możliwość inwestowania w inne kraje, utrudniać handel międzynarodowy i hamować rozwój gospodarczy. Ponadto, mogą one tworzyć niepewność dla inwestorów i wpływać na ich decyzje dotyczące alokacji kapitału.

 

W tym kontekście, kantory internetowe odgrywają ważną rolę w dostarczaniu alternatywnych rozwiązań w zakresie wymiany walut. Kantory te umożliwiają jednostkom gospodarczym elastyczną i łatwą wymianę walut, pomijając niektóre z ograniczeń transferu walut. Dzięki nim, jednostki mogą dokonywać wymiany walut w czasie rzeczywistym, bez konieczności przechodzenia przez biurokratyczne procedury i ograniczenia. Kantory internetowe oferują konkurencyjne kursy wymiany i zapewniają bezpieczne i przejrzyste transakcje, co daje jednostkom gospodarczym większą swobodę w zarządzaniu swoimi transakcjami walutowymi.

 

Warto zauważyć, że kantory internetowe działają w ramach przepisów i regulacji dotyczących przepływu kapitału i wymiany walut. Przestrzegają one wymogów dotyczących zabezpieczeń i przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także zapewniają odpowiednie procedury identyfikacji klienta. Jednak w odróżnieniu od niektórych ograniczeń transferu walut, kantory internetowe zapewniają bardziej elastyczną i dostępną wymianę walut dla jednostek gospodarczych.


Dlaczego instytucje finansowe wymagają skanów dokumentów?

2023-08-02 08:47:46

Na tle pojawiania się incydentów cyberwyłudzeń i nadużyć, coraz więcej uwagi poświęca się właściwej ochronie danych osobowych.

Informacje na dowodach osobistych są szczególnie wrażliwe. Zeskanowanych kopii nie należy przekazywać wszystkim firmom, które nas o to proszą. Wyjaśniamy, które instytucje mogą tego wymagać i dlaczego to robią.
Upoważnionymi podmiotami, które wymagają skanów tożsamości, są banki i inne podmioty, które są zobowiązane do przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 

Mowa tu o instytucjach płatniczych, instytucjach pieniądza elektronicznego, pośrednikach kredytowych, firmach i funduszach inwestycyjnych itp.
Instytucje wymienione w ustawie zobowiązane są do weryfikowania klientów w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń związanych z praniem pieniędzy.

Artykuł 37. Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wskazuje, że „weryfikacja tożsamości klienta, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz beneficjenta rzeczywistego polega na potwierdzeniu ustalonych danych identyfikacyjnych na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej, dokumentu zawierającego aktualne dane z wyciągu z właściwego rejestru lub innych dokumentów, danych lub informacji pochodzących z wiarygodnego i niezależnego źródła”.
Chcąc skorzystać z usług takich firm i instytucji, jesteśmy zatem zobligowani do przedstawienia osobiście lub przesłania skanu swojego dokumentu tożsamości. Warto jednak upewnić się, że robimy to w bezpieczny sposób.
Skutecznym zabezpieczeniem jest również zastosowanie znaku wodnego, który umieszczamy na skanie. Należy zawrzeć informację kiedy, do jakiej instytucji iw jakim celu przekazaliśmy skan dokumentu. Alternatywnie do kserokopii można dodać ręcznie dodaną notatkę. Z tego powodu nie może być używany w innej firmie i do innych celów.

Wymienione powyżej instytucje obligatoryjne są zobowiązane do aktywnego zwalczania prania pieniędzy. Kluczowym elementem jest poznanie klienta i ocena ryzyka z nim związanego. Dlatego mogą poprosić o skan dowodu osobistego.

Raportowane są również wszystkie transakcje powyżej 15 000 euro (lub równowartość tej kwoty w innej walucie) oraz podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy (niezależnie od kwoty).
Portal rejestruje również transakcje powiązane, tj. tych, których kwota jest mniejsza niż 15 000 euro, ale ich charakter może być ze sobą powiązany i podzielony na mniejsze części, aby uniknąć rejestracji. Informacje o zarejestrowanych transakcjach przekazywane są do Głównego Inspektora Informacji Finansowej.


Konsekwencje przystąpienia do strefy euro

2023-07-24 16:18:00

Przystąpienie do strefy euro, czyli przyjęcie euro jako waluty narodowej, ma zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje dla danego kraju.

Decyzja o przystąpieniu do strefy euro jest złożona i wymaga uwzględnienia wielu czynników, takich jak stabilność gospodarcza, polityczne i instytucjonalne uwarunkowania oraz korzyści związane z jedną wspólną walutą. W tym kontekście, wymiana walut online w kantorach internetowych może stanowić wygodne i efektywne rozwiązanie dla zarówno nowo przystępujących krajów do strefy euro, jak i dla turystów czy inwestorów.

Przystąpienie do strefy euro wiąże się z szeregiem korzyści. Przede wszystkim, eliminuje się ryzyko związane z fluktuacją kursów walutowych między krajem przystępującym a pozostałymi krajami strefy euro. Oznacza to większą stabilność w handlu międzynarodowym oraz ułatwienia dla przedsiębiorstw w prowadzeniu transakcji. Dodatkowo, korzyści te rozciągają się także na turystów, którzy mogą uniknąć konieczności wymiany waluty podczas podróży w kraju strefy euro.

Wymiana walut online w kantorach internetowych odgrywa istotną rolę dla krajów przystępujących do strefy euro. Kantory te umożliwiają jednostkom gospodarczym i turystom elastyczną wymianę walut w oparciu o euro, bez konieczności fizycznego udania się do tradycyjnych placówek wymiany walut. Dzięki temu, proces przystąpienia do strefy euro i korzystanie z euro jako waluty narodowej może być ułatwiony. Kantor internetowy oferuje konkurencyjne kursy wymiany walut euro, co przekłada się na atrakcyjność finansową dla klientów.

Jednak przystąpienie do strefy euro może również wiązać się z pewnymi wyzwaniami. Przede wszystkim, kraj przystępujący musi spełnić szereg kryteriów ekonomicznych i finansowych ustalonych przez Europejski Bank Centralny. Wprowadzenie euro jako waluty narodowej wymaga również dostosowania się do wspólnej polityki monetarnej i fiskalnej, co może ograniczać pewną niezależność gospodarczą i polityczną kraju.

Ponadto, przystąpienie do strefy euro wiąże się z koniecznością wprowadzenia euro jako jedynego środka płatniczego, co wymaga nakładów finansowych i logistycznych. Wymiana starej waluty narodowej na euro może być czasochłonna i kosztowna, zarówno dla osób prywatnych, jak i dla przedsiębiorstw.


Regulamin od dnia 01.12.2022

2022-09-30 10:36:22
Szanowni Klienci. Na naszych stronach pojawił się nowy Regulamin Kantoru oraz Regulamin Usług Płatniczych obowiązujący od dnia 1 grudnia 2022 roku. Od grudnia obniżamy próg minimalnej wymiany do 5 jednostek waluty, co liczymy znacznie ułatwi Państwu realizację bieżących zobowiązań w wypadku konieczności dokupienia niewielkiej ilości waluty. Dodatkowo od tego dnia wprowadzimy możliwość realizacji przelewów walutowych nie tylko w trybie SHA (koszty dzielone pomiędzy nadawcę i odbiorcę przelewu) ale również przelewy w opcji OUR (całość kosztów po stronie nadawcy) oraz przelewy w obu trybach w opcji Express. Obie zmiana niosą za sobą konieczność wprowadzenia dodatkowych pozycji kosztowych w Tabeli Opłat i Prowizji, z którą możecie się Państwu zapoznać już dzisiaj na naszej stronie internetowej. Pozdrawiamy Zespół DobryKantor.pl

Rabaty po godzinach pracy kantoru.

2022-03-22 08:56:57
Drodzy Klienci, wobec inwazji na Ukrainę, na globalnym rynku walutowym doświadczamy bardzo dużej zmienności wyceny wszystkich walut. W związku z powyższa sytuacją wszystkie akcje rabatowe po godzinach pracy kantoru są nieaktywne. Zachęcamy do wymiany w godzinach pracy, tj. w godzinach 8.30 -16.30 kiedy to spready walutowe są najkorzystniejsze.

Kursy walutowe 5-6 marca

2022-03-04 10:41:23
Drodzy Klienci, wobec inwazji na Ukrainę, na globalnym rynku walutowym doświadczamy bardzo dużej zmienności wyceny wszystkich walut. Spready na wszystkich parach walutowych są znacznie szersze niż w standardowych okolicznościach. Tej dynamice kwotowań wszystkich walut towarzyszą bardzo duże ryzyka. Robimy wszystko byście Państwo nieprzerwanie mogli korzystać z naszych usług i w sposób ciągły w trybie 24/7 wymieniać waluty. Utrzymujemy dla Państwa możliwe najlepsze warunki wymiany, choć tymczasowo są to kursy nieco gorsze niż standardowe. Podczas weekendu także będziemy świadczyli dla Państwa usługi wymiany walut z wypłatą środków na rachunek bankowy po weekendzie. Jednak od godziny 20.00 w dniu 4 marca do godziny 8.30 w dniu 7 marca, różnice pomiędzy kursem kupna i sprzedaży walut będą istotnie wyższe od standardowych. Dodatkowo funkcjonalność akcji rabatowych i wszelkich transakcji promocyjnych zostanie w czasie weekendu zawieszona. Liczymy, że w poniedziałek będziemy mogli zaoferować Państwu ponownie najlepsze możliwe kursy na rynku walutowym, a nasz kantor będzie służył Państwu w niezakłócony sposób.

Millennium - zmiana numerów rachunków bankowych

2021-12-05 09:54:22
Szanowni Państwo, Z przyczyn technicznych i niezależnych od nas musieliśmy zmienić numery rachunków bankowych w Banku Millennium, za pośrednictwem których realizujemy wymianę walut oraz usługi płatnicze poprzez ten bank. Od tej pory prosimy kierować płatności na rachunki bankowe wskazane w zakładce WPŁATA lub ZASILENIE PORTFELA, widoczne w panelu transakcyjnym po zalogowaniu do serwisu DobryKantor.pl. Z wyrazami szacunku, Zespół DobryKantor.pl

Zmiana Regulaminu

2021-12-05 09:30:38
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy o zmianie Regulaminu świadczenia usług wymiany walut w kantorze. Zmiany mają charakter porządkowy i dostosowujący Regulamin do wymogów prawa, w tym szczególności przepisów AML. Regulamin znajduje się w na stronach głównych serwisu w zakładce REGULAMIN. Pozdrawiamy, Zespół DobryKantor.pl

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada

2021-11-10 13:08:55
Szanowni Państwo, Ze względu na Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada, serwis DobryKantor.pl funkcjonuje w tym dniu tak jak w dzień wolny od pracy, tj. tego dnia można składać zlecenia oraz można wykonywać transakcje wymiany. Wypłaty zlecone tego dnia będą realizowane w najbliższy dzień roboczy, tj. 12 listopada. W święto 11 listopada banki i systemy informatyczne banków funkcjonują tak jak w weekend, co oznacza, że wpłaty do DobryKantor.pl w niektórych bankach mogą być księgowane dopiero w czwartek, tj. 12 listopada. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na 11 listopada zostały zaplanowane prace konserwacyjne systemu informatycznego DobryKantor.pl, co oznacza, że mogą wystąpić okresowe przerwy w możliwości wymiany walut w usłudze wymiany walut. Pozdrawiamy Zespół DobryKantor.pl

Zmiany w systemie - Ważne

2021-09-22 13:50:41
Drodzy klienci. Z dniem dzisiejszym nastąpiła aktualizacja systemu, która wpłynie na szybsze, automatyczne księgowanie środków również po godzinach pracy kantoru. Nowy system wymaga od Państwa wprowadzania tylko nowego sześcioznakowego tytułu przelewu . Jest to niezbędne do poprawnego księgowania środków na Państwa rachunkach. Tytuł przelewu jest przypisany na stałe do klienta i się nie zmienia. Nie jest konieczne składanie dyspozycji zasilenia, jednakże zachęcamy do tego aby zweryfikować poprawność danych do przelewu. W związku z bieżącymi księgowaniami zrezygnowaliśmy również z wysyłki SMSów po zasileniu portfela. Aktualizacja systemu pozwoli również na wprowadzenie nowych funkcjonalności, o czym będziemy informować wkrótce.

Przelewy USD i CAD - wracamy do starych stawek

2021-08-24 13:02:09
Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło poinformować iż dniem 1 września 2021 roku ulegnie zmianie Załącznik nr 1 do REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH świadczony w serwisie dobrykantor.pl. Główne i jedyne zmiany dotyczą załącznika cenowego Regulaminu w zakresie koszów usług przelewów międzynarodowych realizowanych w standardzie SWIFT, w szczególności dla przelewów USD i CAD. Ceny przelewów międzynarodowych dla walut USD i CAD od 1 września 2021 wracają do poziomów sprzed dnia 1 lipca tj. 10 PLN. Jednocześnie chcemy zapowiedzieć iż w najbliższej przyszłości wprowadzimy przelewy w opcji OUR, Express, oraz Express OUR, a także szereg innych rozwiązań które przyspieszą i ułatwią działanie serwisu. Z wyrazami szacunku Zespół dobrykantor.pl

Przelewy USD i CAD

2021-06-21 15:28:16
Szanowni Państwo, Z dniem 1 lipca 2021 roku ulegnie zmianie Załącznik nr 1 do REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH świadczony w serwisie dobrykantor.pl. Główne i jedyne zmiany dotyczą załącznika cenowego Regulaminu w zakresie koszów usług przelewów międzynarodowych realizowanych w standardzie SWIFT, w szczególności dla przelewów USD i CAD. Ceny przelewów międzynarodowych dla walut USD i CAD od 1 lipca 2021 roku będą kształtowały się następująco: Przelew EUR (SEPA): 5 pln Przelewy USD: 50 pln Przelewy CAD: 100 pln Przelewy w pozostałych walutach: 10 pln Powyższe zmiany cen za przelewy walutowe USD i CAD podyktowane są drastycznymi zmianami uwarunkowań kosztowych przelewów międzynarodowych wprowadzonych przez podmioty finansowe, uczestniczące w realizacji przelewów walutowych. Prowadzimy rozmowy z licznymi podmiotami finansowymi, aby zaproponować Państwu ceny za przelewy walutowe na tak atrakcyjnym poziomie jak do tej pory. Zakładamy, że w po tych rozmowach będziemy mogli zaproponować Państwu parametry cenowe tych przelewów na dotychczasowym atrakcyjnym poziomie. Z wyrazami szacunku Zespół dobrykantor.pl

Nowe Godziny Pracy od 2021 roku

2020-12-30 10:14:07
UWAGA! ⏱⏱⏱ Od Nowego Roku zmieniamy godziny otwarcia DobryKantor.pl. Zaczynamy wcześniej. Zapraszamy 8:30-16:30 !!!