Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym zagranicznym kontrahentem? | DobryKantor.pl

Świnka skarbona z parasolem ochronnym

Przedsiębiorca, który stawia pierwsze kroki w handlu zagranicznym, jest szczególnie narażony na ryzyko, jakie niesie ze sobą współpraca z nieuczciwym kontrahentem. W początkowym okresie działalności z nieznaną nam firmą zdecydowanie warto przestrzegać zasady ograniczonego zaufania. Trudno jest sprawdzić, czy partner z innego kraju jest firmą wiarygodną i upewnić się, że w trakcie trwania transakcji nie wystąpią spory dotyczące dostaw towarów i płatności. Z pomocą przyjdą nam tutaj dostępne instrumenty finansowe, wypracowane dzięki wieloletnim doświadczeniom instytucji finansowych w celu wsparcia transgranicznej wymiany handlowej.

Akredytywa i inkaso

Należą do najczęściej spotykanych form zabezpieczenia finansowania wymiany handlowej oferowanej przez banki.

  • Akredytywa - w skrócie polega na tym, że bank, który otwiera akredytywę (najczęściej jest to bank importera) zobowiązuje się do wypłacenia eksporterowi określonej kwoty w zamian za złożenie dokumentów reprezentujących towar. Dopiero w momencie otrzymania tych dokumentów, importer staje się posiadaczem towaru i może wprowadzić go na rynek.
  • Inkaso – w tym przypadku, na zlecenie eksportera bank zobowiązuje się do wydania importerowi dokumentów w zamian za zapłatę (lub zabezpieczenie zapłaty) przez niego określonej kwoty. Należy podkreślić, że inkaso nie jest zobowiązaniem banku, który pełni raczej rolę pośrednika. Dlatego inkaso zalecane jest w przypadku sprawdzonych partnerów. Przedmiotem inkasa mogą być dokumenty handlowe albo finansowe. Najczęściej banki stosują dwa rodzaje inkasa:
    • gotówkowe - gdy bank wydaje dokumenty handlowe importerowi tylko po dokonanej przez niego zapłacie,
    • akceptacyjne - polegające na wydaniu przez bank dokumentów handlowych w zamian za akceptację terminowego weksla trasowanego.
logo dobrykantor.pl

Forfaiting i faktoring

Są to operacje polegające na zakupie wierzytelności terminowych w eksporcie towarów i usług, z wyłączeniem prawa regresu (czyli z przejęciem ryzyka) wobec eksportera odstępującego wierzytelność. Różnią się od siebie terminem zapadalności wierzytelności i technikami rozliczeniowymi. Musimy pamiętać, że najpierw musimy porozumieć się z drugą stroną transakcji i dopiero po uzgodnieniu umowy możemy zwrócić się do banku, z propozycją sprzedaży należności. Taki rodzaj transakcji pomoże firmie zwiększyć płynność finansową, zminimalizować ryzyko opóźnienia, lub nieotrzymania zapłaty. Najczęściej banki są gotowe na sfinansowanie do 100% wartości wierzytelności z okresem wykupu wierzytelności od 6 miesięcy do nawet 10 lat.

logo dobrykantor.pl

Gwarancje bankowe

Jeżeli chcemy zabezpieczyć płatność od zagranicznego partnera, to przydatnym instrumentem będzie gwarancja bankowa. Podstawową zaletą gwarancji bankowej jest jej zabezpieczeniowy charakter oraz szybka egzekwowalność. Do złożenia roszczenia wystarczy brak płatności w terminie – niezależnie od tego, czy kontrakt został wykonany właściwie.

Możemy także skorzystać z oferty Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). KUKE ubezpiecza m.in. już istniejące należności od kontrahentów zagranicznych i krajowych oraz prowadzi gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe. Jedną z podstawowych usług jest oferowana przez KUKE kredyt dla eksportera zabezpieczony polisą KUKE. Polisa w takich transakcjach zabezpiecza około 80% ryzyka handlowego, natomiast część niezabezpieczona stanowi wkład własny eksportera.


Opisane przez nas rozwiązania są rekomendowane przez Ministerstwo Rozwoju, jako zabezpieczenia dające gwarancje w transakcjach międzynarodowych. Szczegóły (opłaty, prowizje, terminy) poszczególnych rozwiązań mogą różnić się w zależności od banków, z którymi podejmiemy współpracę.


koniec wpisu

Powrót do listy artykułów