Wszystko o koronie czeskiej. | DobryKantor.pl

Czeska Praga

Rocznie na jednego obywatela przypada spożycie średnio 160 litrów piwa (a jest z czego wybierać — w sprzedaży jest blisko 600 jego odmian), ponad 95% kraju to wzgórza i góry, brak dostępu do morza, najwyższy w europie odsetek osób, który ukończyły przynajmniej szkołę średnią. Witajcie w Czechach! Ojczyźnie Krecika, Skody Octavii i wojaka Szwejka. Kraj naszego południowego sąsiada jest prawie cztery razy mniejszy od Polski i zamieszkuje go nieco ponad 10 mln osób, z których blisko 100 tys. to Polacy. Dodatkowo bliskie sąsiedztwo sprzyja wspólnym interesom — wiele polskich firm ma w Czechach swoich regularnych kontrahentów lub wręcz prowadzi tam swoją działalność. Spacerując wąskimi uliczkami Pragi na każdym kroku usłyszymy język ojczysty — chętnie odwiedzamy ten urokliwy kraj, w którym zachowało się ponad 2000 zamków. Czesi, choć należą do Unii Europejskiej, są chyba jeszcze bardziej sceptycznie nastawieni do wspólnej europejskiej waluty niż Polacy — wszystko wskazuje na to, że jeszcze przez długi okres walutą obowiązującą w tym państwie będzie czeska korona. Co warto wiedzieć na temat tej waluty?

logo dobrykantor.pl

Nominały banknotów i monet korony czeskiej

Czeską koronę określa kod walutowy CZK i symbol , funkcjonuje ona w systemie dziesiętnym, a w obiegu możemy spotkać następujące nominały monet:

Czeska korona jest przykładem waluty, która nie posiada monety zdawkowej (odpowiednika polskich groszy) - obowiązujące wcześniej halerze wycofano ze względu na ich niską wartość i duży koszt produkcji.

Oprócz monet w Czechach możemy natknąć się również na następujące banknoty:

logo dobrykantor.pl

Historia korony czeskiej

Aktualnie obowiązująca korona czeska jest jedną z najmłodszych walut naszego kontynentu. Trzeba jednak wiedzieć, że historia czeskiej waluty sięga czasów korony czechosłowackiej, a nawet okresu, kiedy w obiegu była korona austro-węgierska.

W styczniu i lutym 1919 roku, gdy kształtowały się podwaliny nowego państwa (Czechosłowacji), na terenie Czech i Słowacji nadal używano starych banknotów z czasów Austro–Węgier. Ówczesny minister finansów Czechosłowacji, Alois Rašín stwierdził, że taka sytuacja nie może trwać dłużej. Na podstawie decyzji wspomnianego ministra, bez wcześniejszej zapowiedzi zamknięto granice kraju. W czasie tej granicznej blokady (26 lutego – 9 marca 1919 r.) wszystkie banknoty z czasu Austro–Węgier zostały ostemplowane i przemianowane na korony czechosłowackie.

Jeszcze w tym samy roku wprowadzono nowe banknoty — koronę czechosłowacką. Zaradny minister Rašín odnosił sukcesy w walce z inflacją. Dzięki temu korona w latach 20 – tych była postrzegana jako jedna z najstabilniejszych walut na Starym Kontynencie. Znacząca dewaluacja korony miała miejsce dopiero w połowie lat 30 – tych. Dzięki temu posunięciu oparta na eksporcie czechosłowacka gospodarka szybko uporała się ze skutkami kryzysu.

Wojna, która wybuchła w 1939 roku, skutkowała wprowadzeniem nowej korony powiązanej kursem z marką. Po upadku III Rzeszy i zakończeniu wojny przywrócono koronę czechosłowacką (tzw. drugą koronę). Ta jednostka monetarna funkcjonowała aż do 1953 r. Wtedy Komunistyczna Partia Czechosłowacji posiadająca już pełnię władzy w kraju, przeprowadziła drastyczną reformę monetarną, która uderzała przede wszystkim w zamożniejszych Czechów i Słowaków. Na nową koronę czechosłowacką (tzw. trzecią koronę), w praktyce można było wymienić co najwyżej 1500 starych koron. Posiadacze większych kwot oraz papierów wartościowych, dosłownie z dnia na dzień stracili swoje oszczędności. Pamięć o tym wydarzeniu przetrwała wśród Czechów i Słowaków aż do końca istnienia Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej.

Wspólna waluta Czech i Słowacji obowiązywała jeszcze w 1992 roku jako kłopotliwy relikt przeszłości. W latach 1990 – 1992 obydwa kraje były połączone unią monetarną i wciąż używały starych koron.

Po rozdziale każdy z nowopowstałych krajów zaczął prowadzić suwerenną politykę monetarną. Czeska korona w znacznie mniejszym stopniu niż złoty i forint osłabła na skutek inflacji z lat 90 – tych. „Czeska” skumulowana inflacja w latach 1990 – 1996 była prawie cztery razy mniejsza od analogicznej wartości obliczonej dla Polski. To ugruntowało opinię korony czeskiej jako najbardziej stabilnej waluty w Europie Środkowej.

Od czego zależy kurs korony?

Głównie od sytuacji gospodarczej w kraju, która należy do najbardziej stabilnych w Europie. W związku z tym rzadko obserwujemy duże wahania notowań czeskiej waluty. Czeskie produkty cieszą się dużym zainteresowaniem i eksport rokrocznie utrzymuje się na wysokim poziomie.

Choć Czesi zobowiązali się do przyjęcia waluty euro, to jednak społeczeństwo odnosi się do tego bardzo sceptycznie. W ostatnim czasie rząd wykreślił wprowadzenie wspólnej waluty z listy priorytetów i aktualnie nieznana jest data jej wprowadzenia.

Korona czeska należy do koszyka walut krajów rozwiniętych i jest powszechnie wymienialna w polskich bankach i kantorach. Polacy coraz chętniej wykorzystują kantory internetowe, za których pośrednictwem tanio i korzystnie wymieniają korony na złotówki.


koniec wpisu

Powrót do listy artykułów