Porównanie kont walutowych. | DobryKantor.pl

karty walutowe


Często pytacie nas, które konto walutowe jest najlepsze. Trudno dać jednoznaczną odpowiedź. Preferencje każdego z nas są bardzo różne. Postanowiliśmy przygotować dla Was porównanie kont walutowych i wydawanych do nich kart, w 15 bankach, w których dokonujemy ekspresowej transakcji wymiany walut. Pod lupę wzięliśmy następujące kategorie:

  • Jakie waluty obsługuje dany bank,
  • jaki jest koszt prowadzenia rachunku walutowego,
  • czy są dodatkowe koszty przelewów walutowych w obrębie tego samego banku,
  • czy i do jakich walut wydawane są karty bankowe,
  • jaki jest koszt wydania karty bankowej do rachunku walutowego,
  • czy i jeśli tak, to w jakiej wysokości występują miesięczne, bądź roczne koszty utrzymania karty bankowej wydanej do konta walutowego,
  • czy występują dodatkowe opłaty za wypłaty bankomatowe za granicą.

Dla wygody podzieliliśmy zestawienie na dwie części: w pierwszej zestawiamy koszty otwarcia i prowadzenia rachunków, a w drugiej przedstawiamy koszty wydawanych do nich kart walutowych.


Część 1. Obsługiwane waluty, opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku


BankWalutyOpłata za rachunekOpłata za przelew
Alior BankEUR, USD, CHF, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, RUB, SEK0.00 PLN0.00 PLN
mBankEUR, USD, CHF, GBP0.00 PLN0.00 PLN
Bank Zachodni WBKEUR, USD, CHF, GBP
0.00 PLN - jeśli średnie miesięczne saldo jest większe niż 20 jednostek danej waluty
8.00 PLN - jeśli średnie miesięczne saldo jest mniejsze niż 20 jednostek danej waluty
0.00 PLN
Millennium BankEUR, USD, CHF, GBP
1.00 EUR/GBP lub 2.00 USD/CHF
Opłata nie jest pobierana, jeśli konto służy do obsługi kredytu walutowego.
0.00 PLN
Bank Credit AgricoleEUR, USD, GBP0.00 PLN0.00 PLN
PKO Bank PolskiEUR, USD, GBP, CHF, DKK,NOK,SEK5.00 PLN0.00 PLN
ING Bank ŚląskiEUR, USD, GBP0.00 PLN0.00 PLN
T-Mobile Usługi BankoweEUR, USD, GBP, CHF0.00 PLN0.00 PLN
Deutsche Bank PolskaEUR, USD, GBP, CHF, JPY, HUF, CZK, NOK, SEK, DKK, AUD, CAD, RUB8.00 PLN0.00 PLN
Raiffeisen PolbankEUR, USD, GBP, CHF0.00 PLN0.00 PLN
BGŻ BNP ParibasEUR, USD, GBP, CHF20.00 PLN0.00 PLN
Bank PekaoEUR, USD, GBP, CHF1.10 USD/0.99 EUR/1.39 CHF/0.69 GBP0.00 PLN
Bank Ochrony Środowiska SAEUR, CHF5.00 PLN0.00 PLN
Idea BankEUR, USD, CHF, GBP, NOK, SEK, CZK, DKK, RON, JPY0.00 PLN0.00 PLN
Lions BankEUR, USD, GBP, CHF0.00 PLN0.00 PLN

Część 2. Wydawane karty walutowe, opłaty za wydanie i obsługę karty, opłaty za wypłaty za granicą


BankKarta walutowaOpłata za kartęOpłata za wypłaty za granicą
Alior BankEUR, USD, GBP
0.00 PLN
15.00 PLN jesli brak transakcji przez 6 miesięcy
0.00 PLN - pierwsza wypłata
9.00 PLN - każda kolejna wypłata
mBankEUR, USD, GBP
0.00 PLN - pierwszy rok
30.00 PLN - każdy kolejny rok
0.00 PLN
3% - jeśli wypłata została dokonana w innej walucie niż waluta rozlieczeniowa
Bank Zachodni WBKEUR, USD, GBP10.00 EUR/USD/GBP rocznie2.50 EUR/USD/GBP
Millennium BankEUR1.00 EUR miesięcznie2.00 EUR
Bank Credit AgricoleEUR, USD6.00 PLN5.00 PLN
PKO Bank PolskiEUR, USD, GBP
6.00 EUR/8 USD/5 GBP - opłata za wydanie karty i pierwszy rok użytkowania
6.00 EUR/8 USD/5 GBP - opłata roczna
1.50 EUR/USD/GBP
ING Bank ŚląskiEUR1.50 PLN - wydanie karty3% kwoty wypłaty minimum 5.00 PLN
T-Mobile Usługi BankoweEUR, USD, GBP10.00 PLN0.00 PLN
Deutsche Bank Polskabrakbrakbrak
Raiffeisen PolbankEUR
10.00 EUR - wydanie karty
10.00 EUR - opłata roczna
2.00 EUR
BGŻ BNP ParibasEUR0.00 PLN0.00 PLN
Bank PekaoEUR, USD1.59 EUR/1.90 USD - miesięcznie
0.00 PLN - bankomaty grupy UniCredit
4% min 4.30 USD/ 2.90EUR
Bank Ochrony Środowiska SAbrakbrakbrak
Idea BankEUR, USD, GBP
25.00 PLN - wydanie karty
25.00 PLN - opłata roczna
PLN
5.00 PLN
Lions Bankbrakbrakbrak

Powrót do listy artykułów