Zmiany w ustawie o usługach płatniczych. | DobryKantor.pl

Mężczyzna wykonujący przelew

W minionym tygodniu Sejm przyjął projekt zmian ustawy o usługach płatniczych. Głównym celem zmiany obowiązujących regulacji jest stworzenie rozwiązań umożliwiających odzyskanie błędnie wysłanego przelewu. Do tej pory, żeby odzyskać pieniądze, omyłkowo wysłane na konto niewłaściwego odbiorcy, konieczna była jego dobra wola. Za pośrednictwem banku mogliśmy wystąpić o zwrot przelanej kwoty, jednak dane odbiorcy pozostawały tajne, co uniemożliwiało wytoczenie sprawy sądowej, w przypadku kiedy ten odmówił zwrotu.

Wcześniej banki były zobligowane do weryfikowania danych odbiorcy przelewu z danym podanymi na przelewie. Jeśli numer konta był taki sam, jak na przelewie, ale dane osobowe nie zgadzały się z danymi właściciela konta docelowego, przelew był zwracany do nadawcy. Przyjęta w 2011 roku ustawa o usługach płatniczych zniosła ten obowiązek. Od tej pory instytucje płatnicze miały przekazywać środki na wskazany przez nadawcę rachunek bez weryfikowania poprawności danych odbiorcy.

W praktyce oznaczało to, że jeśli omyłkowo przekazaliśmy kwotę na niewłaściwy numer konta, była ona księgowana u odbiorcy, który do czasu wykrycia pomyłki, mógł nią dowolnie dysponować. Banki jedynie pośredniczyły pomiędzy nadawcą i odbiorcą, przekazując temu drugiemu żądanie zwrotu omyłkowo przekazanej kwoty. Jeśli ten wykazał się dobrą wolą i dokonał zwrotu, sprawa kończyła się szybko i w miarę bezboleśnie. Gorzej, jeśli pechowy nadawca spotka się z odmową – w praktyce pozostaje tylko wytoczenie sprawy sądowej i tutaj pojawiały się trudności. Instytucje obowiązane tajemnicą bankową, nie mogą ujawnić danych odbiorcy, do którego trafił nasz przekaz, co uniemożliwia skuteczne dochodzenie należności w sądzie.

Przegłosowana zmiana dopuszcza w takiej sytuacji uchylenie tajemnicy bankowej i umożliwia instytucji płatniczej ujawnienie danych osobowych właściciela konta, na które dokonaliśmy omyłkowego przelewu, abyśmy mogli odzyskać środki droga administracyjną. Dodatkowo bank będzie chronił dane uczciwych odbiorców, umożliwiając im, w przypadku dobrej woli i chęci zwrotu pieniędzy, anonimowy zwrot do nadawcy za pomocą rachunków technicznych banku.


koniec wpisu

Powrót do listy artykułów