Bezpieczeństwo wymiany walut w Internecie – pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. | DobryKantor.pl

Anti Money Laundering

Zabezpieczenia kantorów internetowych, to jeden z najważniejszych tematów, jakie są poruszane przy okazji wszystkich dyskusji publicznych związanych z wymianą walut online. Prezentujemy pierwszą część naszego przewodnika, który ma za zadanie przybliżyć Wam, jak kantory online dbają o bezpieczeństwo.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

W obrocie dewizowym jednym z największych wyzwań jest wspomniane przeciwdziałanie procederom polegającym na wprowadzeniu do obrotu środków finansowych, które pochodzą z nielegalnych źródeł lub służących do finansowania działalności niezgodnej z prawem. Chociaż temat wydaje się rodem z filmu sensacyjnego, zagrożenie jest jak najbardziej realne. Pieniądze pochodzące z handlu narkotykami, działalności zorganizowanych grup przestępczych, czy mające na celu finansowanie organizacji terrorystycznych są prawdziwe. Do walki z nimi utworzono specjalne przepisy, do przestrzegania których są zobowiązane instytucje finansowe na całym świecie.

W Polsce za nadzór nad przestrzeganiem tych regulacji odpowiada aktualnie Szef Krajowej Administracji Skarbowej, który działa na podstawie i zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Stanowisko to zostało utworzone w marcu 2017 roku i przejęło obowiązki od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Do głównych zadań tego urzędu należą:

  • badanie przebiegu transakcji, co do których powzięto uzasadnione podejrzenia,
  • przeprowadzanie procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku,
  • przekazywanie instytucjom obowiązanym (określonym w art. 2. pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu...) informacji o podmiotach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mają one związek z popełnianiem aktów terrorystycznych,
  • opracowywanie i przekazywanie uprawnionym organom dokumentów uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa,
  • inicjowanie i podejmowanie innych działań obejmujących przeciwdziałanie wykorzystywaniu polskiego systemu finansowego do legalizacji dochodów pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, w tym szkolenie pracowników instytucji obowiązanych w zakresie zadań nałożonych na te instytucje,
  • sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • współpraca z zagranicznymi instytucjami zajmującymi się zapobieganiem wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu.
logo dobrykantor.pl

Które transakcje wymiany walut podlegają przepisom AML?

Zgodnie z wytycznymi ustawy, o której mowa powyżej, każda transakcja powyżej równowartości 15 tys. euro musi zostać zarejestrowana i przesłana w odpowiednim raporcie w celu sprawdzenia jej zgodności z przepisami polityki AML (od ang. Anti Money Laundering). To dlatego wymiana walut nie jest anonimowa nawet w sieci www, gdzie prywatność jest jednym z podstawowych przywilejów. Omijajcie z daleka instytucje, które oferują wymianę walut bez konieczności podania podstawowych danych – nie bez przyczyny działają w cieniu obowiązujących przepisów. Ważną składową sukcesu w walce z przestępczością finansową jest wspólne i zgodne działanie wszystkich instytucji finansowych. Jeśli przestudiujemy historię największych zorganizowanych grup przestępczych, to okaże się, że w większości przypadków wpadły właśnie dzięki kontroli przepływu pieniędzy.

logo dobrykantor.pl

Polityka AML w DOBRYKANTOR.pl

DOBRYKANTOR.pl funkcjonuje w zgodzie z przepisami AML. Każde nowe konto objęte jest dziennym limitem wymiany walut, który wynosi równowartość 15 tys. euro. Jeśli kwota wymiany ma przekroczyć ten próg, wystarczy uzupełnić stosowne dane w panelu Klienta i limit zostanie odblokowany. Warto pamiętać, że dane podane przez każdego użytkownika powinny zgadzać się z danymi rachunku, z którego dokonano zasilenia konta na DOBRYKANTOR.pl. Dane niezbędne do odblokowania limitu należy uaktualniać każdorazowo do ich aktualnego stanu.

W kolejnej części naszego przewodnika opowiemy Wam, jak Narodowy Bank Polski dba o bezpieczeństwo wymiany walut w kantorach i jakie przepisy obowiązują podmioty działające w tym obszarze.


koniec wpisu

Powrót do listy artykułów