7 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o przelewach walutowych

przelew walutowy wyrażony jako symbol kuli ziemskiej ze strzałką

Kantor internetowy to nie tylko doskonały sposób na wymianę waluty po atrakcyjnym kursie. To również wyśmienita alternatywa dla drogich walutowych przelewów bankowych. W prosty sposób możesz wysyłać pieniądze w różnych walutach do dowolnego banku w Polsce i na świecie, bez konieczności otwierania konta walutowego.

Nasi eksperci zebrali dla Ciebie najważniejsze informacje dotyczące tego typu operacji. Dzięki temu unikniesz kosztownych pomyłek i dowiesz się jak uniknąć niepotrzebnych wydatków.

1. Przelew walutowy – co to takiego?

Przelew walutowy to inaczej mówiąc polecenie wypłaty środków, które zostało zlecone w walucie innej niż polski złoty. Jego nazwa może być nieco myląca. Wielu osobom wydaje się on podobny do zwykłego przelewu złotówkowego i choć z zewnątrz wygląda podobnie to jednak cała procedura odbywa się na nieco innych zasadach. Zazwyczaj wiąże się on z większymi kosztami i dłuższym czasem oczekiwania niż w przypadku przesyłania rodzimej waluty.

Możemy wyróżnić trzy podstawowe rodzaje przekazów walutowych:

  • krajowy,
  • zagraniczny w systemie SWIFT,
  • zagraniczny w systemie SEPA (dotyczy przelewów w euro).

rodzaje przelewów walutowych

2. Jaka jest różnica pomiędzy przekazem krajowym a zagranicznym?

W zasadzie nie ma żadnej, przynajmniej jeżeli chodzi o mechanikę działania. Przelewy walutowe w Polsce nie są obsługiwane przez system ELIXIR. Oba rodzaje przelewów są realizowane z wykorzystaniem kont loro i nostro (o tym w dalszej części tekstu), a także wiadomości przesyłanych przy pomocy sieci komunikacji międzybankowej SWIFT. To właśnie stąd wynika kilka zasadniczych różnic w stosunku do dobrze Ci znanych przelewów w złotówkach.

Informacje

Pierwszą różnicą są dane, które musisz podać zlecając przelew walutowy. Nie wystarczy sam numer konta. Potrzebne będą jeszcze nr SWIFT banku, do którego chcemy przekazać środki, jego nazwa i dokładne dane adresowe ich odbiorcy. Szczególne znaczenie ma to w przypadku przelewów do krajów nieobsługujących standardu IBAN i jeżeli Twój przekaz będzie realizowany za pośrednictwem sieci banków korespondencyjnych (wyjaśnimy to pojęcie w dalszej części tego artykułu). W razie nieprawidłowości przekaz zostaje zwrócony do nadawcy, który ponosi z tego tytułu dodatkowe koszty. Dlatego niezwykle istotne jest, abyś postarał się uzyskać jak najdokładniejsze dane odbiorcy (imię, nazwisko bądź nazwę firmy i adres).

Czas

Drugą różnicą jest czas realizowania takiej płatności. Jesteśmy przyzwyczajeni, że w przypadku przelewów w krajowej walucie, pieniądze są na koncie po kilku godzinach lub najdalej w następnym dniu roboczym. Jeśli chodzi o przelewy walutowe, sprawa ma się zupełnie inaczej. Czas trwania takiej operacji to 3 dni robocze (Pieniądze trafiają do odbiorcy w trzecim dniu, licząc od najbliższego dnia roboczego po dniu, w którym złożono zlecenie – przykładowo, jeśli zlecimy przelew do USA w poniedziałek o 14:00, dojdzie on do odbiorcy w czwartek do końca dnia, a przelew zlecony w piątek, powinien być na koncie w środę).

Cena

Trzecia i najistotniejsza sprawa, to koszty przekazu. W przypadku przesyłania waluty są one znacznie wyższe, nawet jeśli banki obsługujące transakcję znajdują się na terenie jednego kraju.

różnice pomiędzy przelewem zagraniczny i krajowym

3. Przekazy w systemie SWIFT

W języku polskim ten skrót oznacza Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Już sama nazwa tłumaczy jego działanie. Jego głównym celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania międzybankowej sieci telekomunikacyjnej. System ten wprowadził unifikacje (ujednolicenie) komunikatów, które banki przesyłają pomiędzy sobą, tak aby dla każdej ze stron były one zrozumiałe i jednoznaczne. Wykonując przelew w walucie (krajowy, czy też zagraniczny) zawsze należy podać numer SWIFT banku, do którego wysyłasz pieniądze. Za pomocą tej sieci można wysłać pieniądze praktycznie do każdego miejsca na świecie (w niektórych regionach może on nosić nazwę numeru BIC). Dodatkowo system ten umożliwia wybór opcji kosztowej, w jakiej chcesz zrealizować przelew.

  • OUR – opcja ta oznacza, że strona wysyłająca pokrywa wszystkie koszty związane z transakcją,
  • BEN – w tym przypadku wszystkie opłaty pokrywa strona dobierająca,
  • SHA – wersja, w której koszty banku nadawcy pokrywa strona wysyłająca, a koszty banku odbierającego leżą po stronie odbiorcy - jest to najpopularniejsza forma rozliczenia kosztów.

opcje kosztowe w jakich realizowane są przekazy zagraniczne

4. Konta loro i nostro – czyli jak to działa

Przelewy walutowe są rozliczane za pośrednictwem kont loro i nostro. Cóż oznaczają te dwa pojęcia? Tak samo, jak jesteś klientem banku i prowadzisz w nim swoje konto osobiste, tak i banki podpisują pomiędzy sobą stosowne porozumienia i wzajemnie prowadzą dla siebie rachunki.

Konto loro to konto prowadzone przez bank krajowy, w rodzimej walucie, na rzecz banku zagranicznego.

Konto nostro to konto, które bank krajowy zakłada w banku zagranicznym, w walucie zagranicznej.

Dla przykładu: Bank Anglii chciałby prowadzić w Polsce konto w złotych polskich i za jego pośrednictwem rozliczać transakcję swoich Klientów. W tym celu zwraca się do PKO BP z prośbą o zawarcie stosownej umowy. Rachunek taki będzie kontem loro dla PKO BP i jednocześnie kontem nostro dla Banku Anglii. Adekwatnie wyglądałaby sytuacja, gdyby to PKO BP chciało otworzyć rachunek w funtach brytyjskich w Banku Anglii, Konto takie byłoby kontem nostro dla PKO BP i kontem loro dla Banku Anglii.

Właśnie z wykorzystaniem tych kont rozliczane są przelewy walutowe. Środki trafiają najpierw na “zbiorczy” rachunek nostro i dopiero stamtąd przekazywane są na właściwy rachunek odbiorcy (lub do banku korespondencyjnego). Dlatego też przelew walutowy zajmuje więcej czasu i kosztuje więcej niż tradycyjne księgowanie środków bezpośrednio z konta na konto (jak to ma na przykład miejsce w przypadku przelewów złotówkowych w systemie ELIXIR).

schemat rozliczania przelewów zagranicznych pomiędzy bankami

5. Banki korespondencyjne

Żeby banki mogły dokonywać rozliczeń bezpośrednio pomiędzy sobą, muszą prowadzić dla siebie nawzajem wspomniane wyżej konta loro i nostro. Co się dzieje, jeśli chcesz wysłać pieniądze do banku, z którym Twój bank nie ma podpisanej stosownej umowy? Do akcji wkraczają banki korespondencyjne (pośredniczące). W skrócie, jeśli nie ma możliwości bezpośredniego przesłania Twoich pieniędzy pomiędzy jednym bankiem a drugim, do obsługi transakcji angażuje się sieć banków pośredniczących (zazwyczaj są to banki krajowe lub największe banki komercyjne w danym kraju), tworząc jak najkrótszą ścieżkę powiązań, tak aby pieniądze trafiły do docelowego banku.

W ten sposób generują się niestety wysokie koszty przelewu zagranicznego. Każdy z banków w łańcuchu dostawy przelewu pobiera swoją prowizję. Informacja o poniesionych kosztach dociera do Ciebie zazwyczaj z dużym opóźnieniem. Bank, z którego wysyłasz przekaz powinien podać Ci swoją część opłaty od razu. Może również udostępnić informację, ile policzy sobie jego korespondent, ale nie ma już wiedzy, jakiej dalszej drogi użyje on do realizacji Twojego transferu. Zazwyczaj środki na pokrycie opłat są odliczane z kwoty przekazu, dlatego jeśli zależy Ci na tym, aby odbiorca otrzymał konkretną kwotę, warto rozważyć przesłanie nieco większej sumy.

droga przelewu walutowego z wykorzystaniem banku korespondencyjnego

6. Przelew SEPA – najlepsze rozwiązanie dla euro

Kraje działające w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego wypracowały rozwiązanie, które eliminuje zbędne koszty i ułatwia przekazywanie środków pomiędzy nimi. Jest nim system SEPA, do którego należy większość europejskich banków. Do jego głównych zalet należy jednolity sposób zlecania i wykonywania transakcji. Dzięki wdrożonym ułatwieniom pieniądze dostarczane są na konta odbiorców w ciągu jednego dnia roboczego, a koszty transakcji są bardzo niskie i z góry znane. Dodatkowym plusem jest brak kosztów banków pośredniczących i fakt, że opłata pobierana jest bezpośrednio z konta nadawcy, a nie odliczana od kwoty przekazu. Za pomocą tego systemu można przesyłać wyłącznie walutę euro.

schemat przelewu zagranicznego w systemie sepa

7. Kosztowne błędy

Z krętej drogi, jaką czasami musi przebyć Twój przelew, mogą również wyniknąć sytuację, w których pieniądze nie docierają do adresata. Bardzo możliwe, że gdzieś na świecie, pracownik jakiegoś banku ciężko zastanawia się, dlaczego otrzymał taką płatność i co ma z nią dalej zrobić, bo na przykład instrukcja w systemie SWIFT miała braki lub błędy.

Dlatego należy zawsze podać jak najwięcej precyzyjnych informacji o odbiorcy przelewu. Jego imię i nazwisko (bądź nazwę firmy, jeżeli jego rachunek jest firmowy), dokładny adres (łącznie z kodem pocztowym), numer SWIFT (BIC) i numer konta. Nie zapomnij również o wpisaniu tytułu przelewu – brak wypełnienia tego pola, może również zostać potraktowany jako błąd. Jakby tego było mało, znaczenie mają również znaki interpunkcyjne (spacje, myślniki, przecinki itp.) – krótko mówiąc, dane zawarte w przelewie powinny dokładnie odpowiadać danym, jakie odbiorca podał w banku – znacznie przyśpieszy to realizację transakcji i ograniczy do minimum ryzyko zwrotu przekazu.

Jeśli okaże się, że w dane przekazu wkradł się błąd, musisz liczyć się ze zwrotem takiej dyspozycji, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i pochłania sporo czasu.

ostrzezenie przed błedami w przelewach zagranicznych

Wiesz już wszystko, co powinieneś na temat przekazów walutowych. Jak widzisz, sprawa nie jest aż tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego konta na DOBRYKANTOR.pl, gdzie możesz kupić walutę po najatrakcyjniejszych kursach i zlecić jej przekazanie do dowolnego miejsca na świecie. Obsługa kantoru dopełni za Ciebie wszelkich formalności. Wszystkie przekazy obsługiwane są w opcji kosztowej SHA. Od ich realizacji pobierana jest stała opłata w wysokości od 5 zł za przekaz w systemie SEPA do 10zł za przelew SWIFT. Brak procentowej opłaty czyni tę usługę bardzo korzystną.Powrót do listy artykułów